Strona główna -> Stowarzyszenie -> II Edycja Budżetu Obywatelskiego

 

 

Stowarzyszenie "Ratujmy Tradycje" wzięło udział w II Edycji Budżetu Obywatelskiego z zadaniem pod nazwą:

 „Rozwój i promocja Zespołu „Dolina Słomki”. Zakup strojów lachowskich, wydanie płyty z okazji 10-lecia Zespołu”

 

Projekt ten ma pomóc w rozwoju Zespołu.

W ramach projektu ma zostać zakupionych 10 kompletów strojów męskich i 10 kompletów strojów damskich, a także nagrana i wydana płyta, wydany folder oraz zakup koszulek i czapeczek promocyjnych.

Dalej znajdują sie szczegółowe informacje na temat realizowwanych działań !

Zapraszamy !

 

 

„Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego”.

 

Odwiedzin :

Projekt „Rozwijająca się Dolina Słomki” współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego