Strona główna -> Stowarzyszenie -> Projekt "Rozwijająca się Dolina Słomki"

Witam na stronie Projektu!

Jest to projekt pod nazwą "Rozwijająca się Dolina Słomki" współfnansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotyczy on Zespołu Regionalnego "Dolina Słomki" a jego Beneficjentami są członkowie tegoż Zespołu.

Projekt ten obejmuje 4 zadania:

- Zadanie pierwsze - Wyjazd motywacyjno-szkoleniowy do Rytra (wraz z zajęciami tanecznymi, warsztatami psychologicznymi, emisją głosu oraz inny,i atrakcjami - wyjście na basen, wyjście do Parku Linowego ABlandia, Zielony Kulig.)
- Zadanie drugie - Dodatkowe wsparcie (warsztaty psychologiczne, zajęcia z emisji głosu, zajęcia rytmiczne oraz relizowane poza projektem zajęcia taneczne)
- Zadanie trzecie - Wycieczka do Sądeckiego Parku Etnograficznego (pozwoli dzieciom zobaczyć na własne oczy źródła kultury Lachów Sądeckich)
-Zadanie czwarte -  Występ na Słazie Limanowskiej 2011 (pokazanie efektów pracy dzieci)

Projekt "Rozwijająca się Dolina Słomki" wspólfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Odwiedzin :

Projekt „Rozwijająca się Dolina Słomki” współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego